2 odp 0 hlasov
745 zobrazenie
1 odp 0 hlasov
607 zobrazenie
1 odp 0 hlasov
649 zobrazenie
1 odp 0 hlasov
969 zobrazenie
1 odp 0 hlasov
1 odp 0 hlasov
1 odp 0 hlasov
460 zobrazenie
1 odp 0 hlasov
593 zobrazenie
1 odp 0 hlasov
1 odp 0 hlasov
554 zobrazenie
1 odp 0 hlasov
585 zobrazenie
1 odp 0 hlasov
597 zobrazenie
1 odp 0 hlasov
1 odp 0 hlasov
547 zobrazenie
1 odp 0 hlasov
567 zobrazenie
1 odp 0 hlasov
835 zobrazenie
Question and answer is powered by AnsPress

Tu môžete položiť svoju otázku. Frekvencia pre odpovede je 7 dní.

V období od septembra do februára odpovedá na vaše otázky:

Danys-fotoMUDr. Tomáš DANYS, PhD., MPH

Promoval na Lekárskej Fakulte UK v Bratislave v roku 1994, od promócie pracoval na Gynekologicko –pôrodníckej klinike FNsP Nové Zámky do roku 2005, odvtedy vedie svoje vlastné zdravotnícke zariadenie. Úspešne absolvoval špecializácie v odbore gynekológia a pôrodníctvo prvého aj druhého stupňa vrátane certifikátu z ultrazvukovej diagnostiky a subšpecializáciu v odbore gynekologická urológia. Doktorandské štúdium skončil získaním titulu PhD., trojročné špecializačné štúdium v odbore riadenie vo verejnom zdravotníctve ukočil získaním titulu MPH. Absolvoval viaceré odborné stáže na zahraničných klinikách (Veľká Británia, Holandsko, Česko), pravidelne publikuje v odborných aj lifestylových časopisoch, je členom komisie výboru Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti a vedeckým sekretárom Sekcie gynekologickej urológie SGPS SLS.

www.gyndanys.sk

Generálny partner projektu

aspen-logo-slovakia