Postupným predlžovaním stredného veku života populácie vo vyspelých krajinách dochádza k prirodzenému nárastu starších vekových skupín obyvateľstva. Tieto tendencie však so sebou prinášajú niektoré spoločenské, sociálne, a najmä medicínske problémy.

Zatiaľ čo sa priemerný vek populácie zvyšuje, biologické zákonitosti zostávajú nezmenené. Dochádza k prirodzeným zmenám starnutia. V ženskom organizme okrem iných prejavov spojených s vekom postupne vyhasína ovariálna aktivita. Žena prichádza do klimaktéria. Priemerný vek menopauzy je v našej geografickej oblasti od 50 až 51 rokov.

. Nárastom priemerného veku sa predlžuje obdobie života, ktoré žena strávi práve v období ovariálneho deficitu. Absencia ovariálnych hormónov následne prirodzene súvisí aj s mnohými ďalšími zmenami organizmu, ktoré priamo ovplyvňujú nielen kvalitu jej života, ale aj morbiditu a mortalitu.

Centra pomoci a liečby menopauzy

centra_ico
Vložte adresu nebo PSČ a klikněte na tlačítko

Generálny partner projektu