Menopauza

Podstatou menopauzy je vyhasnutie ovariálnych činností, končí sa dozrievanie folikulov, z čoho prirodzene vyplývajú aj následné hormonálne zmeny. Prejaví sa najmä nedostatok estrogénov. Podstatne [...]

Klimaktérium

Ako klimaktérium sa označuje prechodná fáza života ženy súvisiaca s prechodom z reprodukčného obdobia do postreprodukčnej fázy života a do senia. Podľa International Menopause Society (IMS) je [...]