Môžu za menopauzu muži?

Menopauza rozhodne nie je „koniec sveta“. Dôkazom je už to, koľkých ďalších rokov sa po nej dnešné ženy priemerne dožívajú. V súčasnosti ide takmer o celú tretinu priemernej dĺžky života. Prečo však vôbec nastáva?
Túto otázku si vedci kladú už dlho a stále na ňu nenašli definitívnu odpoveď. Ide totiž proti prírodnému výberu. Gény, ktoré vytvoria samicu neschopnú rozmnožovania, by mali byť v nevýhode a prírodný výber by ich mal správne odstrániť. Nič také sa však nestalo.
Konkurencia matiek
Menopauza nie je výsledkom nejakého „opotrebovania“ v dôsledku starnutia, ale naprogramovaným procesom, ktorý je v živočíšnej ríši dosť výnimočný, a musí mať teda nejaký zvláštny zmysel.
Menopauza zrejme vznikla evolúciou ako ochrana proti ďalšiemu otehotneniu. Lenže prečo?
Jednou z hlavných teórií je teória matiek. Od určitého vyššieho veku by totiž žena pri pôrode s veľkou pravdepodobnosťou zomrela, čím by ohrozila ďalšie šance detí, ktoré už má a do ktorých už investovala veľa síl a prostriedkov.
Podobne, ale oveľa dramatickejšie vyznieva štúdia, podľa ktorej je rizikom súžitie matiek dvoch generácií vo vzťahu svokra a nevesta. Ak sa im približne v rovnakom čase narodia deti, významne to ovplyvňuje ich šance na prežitie. Pravdepodobnosť, že prežije dieťa staršej ženy (svokry), sa znižuje o polovicu, u potomka mladšej ženy (nevesty) dokonca viac ako o tri pätiny. Dôvodom môže byť nedostatok potravín a ďalších zdrojov, o ktoré by sa „konkurentky“ nechceli deliť. Podstatné je uvedomiť si, že evolúcia prebiehala v odlišnom prostredí, než v akom žijeme dnes.
Nenahraditeľné babičky
Vedci sa najviac prikláňajú k tzv. teórii babičiek. Tvrdia, že ženy prestávajú byť plodné, aby sa mohli starať o ďalšiu generáciu. Pre staršie ženy nebolo energeticky a evolučne výhodné snažiť sa mladším konkurovať – a využili to v novej úlohe, aby zvýšili šancu prežiť pre svoje vnúčatá.
Prijatím tejto teórie by sa človek dostal do výlučnej spoločnosti niektorých druhov veľrýb a slonov, čo sú jediní ďalší zástupcovia živočíšnej ríše, u ktorých existuje aj „menopauza“. U ďalších bol tento jav sporadicky pozorovaný len u jedincov žijúcich v zajatí, čo je faktor, ktorý môže prinášať iné významné vplyvy. Ide o akvárijné rybky, papagáje, laboratórne hlodavce a občas aj niektoré primáty.
Menopauza je výhodná
Veľryby kosatky sa začínajú rozmnožovať vo veku 15 rokov a dožívajú sa až 90 rokov. Pritom sa medzi 30. a 40. rokom prestanú rozmnožovať. Keď však majú staršie samice mláďatá v rovnakom čase ako ich dcéry, hrozí ich potomkom 1,7-krát väčšia pravdepodobnosť, že zomrú. Starším samiciam sa teda výrazne oplatí, aby ušetrenú energiu investovali do toho, aby sa postarali o mláďatá ostatných samíc.
Prijmú úlohu babičiek – pomáhajú im nájsť potravu, loviť, ukrývať sa pred predátormi a chránia ich, aby malé veľrybky prežili.
To je celkom pekná teória, ktorá nie je vlastne s tou predchádzajúcou vo vzájomnom protiklade. Nedávno však prišiel s ďalším možným vysvetlením profesor Rama Singh z University of Canada. Podľa neho sú hlavnou príčinou menopauzy muži a ich obľuba mladších partneriek. Štatisticky dávajú muži výraznú prednosť mladším ženám. Staršie ženy teda nemali v tomto konkurenčnom prostredí šancu uplatniť sa, na konkurenciu rezignovali, a ušetrili si tak sily na ďalšie životné výzvy.
Nech už si vyberiete „za svoju“ akúkoľvek z teórií, jedno je isté: menopauza je prirodzenou súčasťou života a otvára cestu do novej etapy. Nie je prečo sa jej báť.

Generálny partner projektu

aspen-logo-slovakia