Klimaktérium

Ako klimaktérium sa označuje prechodná fáza života ženy súvisiaca s prechodom z reprodukčného obdobia do postreprodukčnej fázy života a do staroby. Podľa International Menopause Society (IMS) je menopauza definovaná ako trvalé zastavenie menštruačného cyklu zapríčinené vyhasnutím ovariálnej aktivity.

Presný čas menopauzy možno klinicky posúdiť len retrospektívne, po jednom roku výpadku ovariálnej činnosti, čo sa klinicky prejaví ročnou amereou. Nástup menopauzy je ovplyvnený rasou a geograficky, pričom existujú výrazné etnické odchýlky. V kaukazskej rase nastupuje menopauza v priemere okolo 50. roku života. Menopauzou sa končia niektoré endokrinné a reprodukčné funkcie ženy.

Prestávajú pracovať vaječníky, v organizme dochádza k deficitu ovariálnych steroidných hormónov. Pretrváva len tvorba testosterónu. Obdobie života súvisiace s menopauzou sa označuje ako perimenopauza. Premenopauzou sa označuje obdobie, keď sa v organizme už začínajú prirodzené biologické zmeny súvisiace s postupným vyhasínaním činnosti vaječníkov a výpadkom produkcie ovariálnych steroidov a smerujú k ich úplnému vyhasnutiu, čo sa prejaví menopauzou. Obdobie približne jeden rok po menopauze sa označuje ako postmenopauza. Začiatok premenopauzy aj postmenopauzy teda priamo súvisí s postupným vyhasínaním ovariálnych funkcií, preto ich úplne presné časové ohraničenie nie je dosť dobre možné.
Za postmenopauzálne obdobie sa niekedy považuje aj dlhší časový interval ako rok po menopauze, v niektorej literatúre sa udáva toto obdobie až do 70. roku života. V praxi je to čas úplného výpadku produkcie ovariálnych hormónov.

Generálny partner projektu

aspen-logo-slovakia