Komplikácie menopauzy

Všetky tieto zmeny súvisiace s postupným vyhasínaním ovariálnej činnosti a úbytkom estrogénov ovplyvňujú ich prirodzene znížené pôsobenie na ostatné tkanivá organizmu. Tkanivá potom podliehajú postupným organickým a funkčným zmenám, dochádza k ich starnutiu. Tieto zmeny sa navonok prejavujú celou škálou známych, viac či menej závažných príznakov, ktoré označujeme ako klimakterický syndróm. Závažnosť prejavov býva veľmi rozdielna. Kým v niektorých prípadoch môže toto obdobie prebehnúť bez podstatnejších ťažkostí, inokedy sú zmeny a z toho vyplývajúce symptómy také závažné, že podstatne zhoršujú kvalitu života ženy a je potrebné ich liečiť.

Rozlišujeme tri skupiny zmien súvisiacich s klimaktériom:
Akútne zmeny (klimakterický syndróm) sú charakterizované neurovegetatívnymi príznakmi, ako sú návaly tepla, potenie, chlad, celková nervová labilita, nepokoj, závraty, emocionálna nevyrovnanosť, depresie, tachykardia a mnohé iné. Ukazuje sa, že tieto zmeny v období klimaktéria nemusia vždy súvisieť len s jednoduchým deficitom estrogénov. Ťažkosti síce vznikajú v období výpadku estrogénov, ale ich hladina u postihnutých žien je vo vzájomnom vzťahu so závažnosťou opisovaných ťažkostí. Naopak, pohodovejší priebeh klimaktéria sa pozoruje u fyzicky aktívnych žien, nefajčiarok, u žien s vyrovnaným, dobrým rodinným zázemím a aktívnym postojom k životu a starnutiu. Zdá sa, že významnú úlohu zohrávajú aj niektoré iné látky, napríklad sérotonín.
K chronickým zmenám dochádza úmerne s rastúcim časom po menopauze. Ide už o závažné orgánové zmeny, ktoré môžu priamo ovplyvňovať kvalitu života a znamenať aj priame ohrozenie života ženy.

Ateroskleróza je multifaktoriálne ochorenie, avšak riziko jej vzniku priamo súvisí s časovým faktorom po menopauze. Estrogénom sa pripisuje ochranný vplyv na kardiovaskulárny systém, o čom svedčí aj častejší výskyt aterosklerózy a cievnych príhod u mužov ako u žien v plodnom veku. Neskôr, po menopauze sa tento pomer vyrovnáva. Estrogény metabolicky priaznivo pôsobia na pomer hladín HDL a LDL.

Osteoporóza postihuje najmä staršie ženy. Je charakterizovaná úbytkom kostnej hmoty a podstatnými zmenami stavby kostí. Takto zmenené kostné tkanivo má následne menšiu mechanickú odolnosť, je krehkejšie, láme sa. Typické sú kompresívne zlomeniny stavcov u starších žien, zlomeniny krčka stehennej kosti a predlaktia. Kritériom pre farmakologickú liečbu osteoporózy je tzv. T-skóre, ktoré WHO definuje ako 2,5-násobok štandardnej odchýlky priemernej hodnoty kostnej hmoty u zdravých mladých žien.

V mnohých prípadoch sa dávajú do súvislosti s dlhodobým estrogénovým deficitom aj niektoré neurodegeneratívne ochorenia a tiež Alzheimerova choroba. Súvislosti však nie sú zatiaľ definitívne potvrdené, faktom však je, že estrogény obmedzujú ukladanie beta amyloidu do nervových buniek, podporujú regeneráciu nervových buniek a rast neurónov. Zablokovaním aterosklerotických procesov udržujú dostatočný prietok cievami mozgu.

Z časového hľadiska možno medzi akútnymi a chronickými zmenami pozorovať strednodobé zmeny (organický estrogénový deficit). Zaraďujeme sem všetky štrukturálne zmeny tkanív a orgánov vznikajúce v dôsledku absencie estrogénov. Patria sem atrofické zmeny, prakticky všetkých tkanív, či už viditeľné voľným okom, alebo nie. Postupne dochádza k atrofickým zmenám v oblasti genitálií a prsníkov, ale aj k zmenám kože a všetkých ostatných orgánových tkanív. Pri atrofii maternice sa podstatne zmenšuje najmä telo maternice, čím sa mení pomer cervixu k telu, oslabuje sa celý závesný aparát orgánov malej panvy a panvové dno. Spôsobuje to častejší vznik zostupov a prepadnutí pohlavných orgánov, pošvy, močového mechúra a konečníka. Ováriá sa zmenšujú, zostávajú vyhladené, bez rastúcich folikulov, atrofujú. Hovoríme o tzv. urogenitálnom estrogén-deficientnom syndróme. Vzniká v dôsledku nedostatku estrogénov.

Generálny partner projektu

aspen-logo-slovakia