Menopauza – Liečba UGD

Liečba UGD si vyžaduje hormonálnu náhradu, estrogény. Podľa závažnosti a rozsahu príznakov je možné použitie systémovej hormonálnej substitučnej liečby. Štandardom však je lokálna liečba preparátmi s obsahom estriolu. Tá by mala byť dostatočne účinná pri ľahšom, prípadne aj strednom stupni ťažkostí. Lokálna liečba nemá v odporúčaných dávkach žiadne systémové účinky.

Estriol napomáha pri regenerácii pošvového epitelu a tiež pri obnove kolagénu a elastínu ako základných súčastí spojivového tkaniva. Estriol, je prirodzený hormón s krátkodobým účinkom dostatočne efektívnym na liečbu ľahkých stupňov urogenitálnych porúch. Napomáha obnove vaginálneho epitelu, normalizuje pošvovú mikroflóru a pH. Jeho účinok je krátkodobý, nedochádza k prieniku do organizmu. Jeho podávanie si teda nevyžaduje doplňujúcu liečbu progesterónom.

Jeho účinok je krátkodobý, nedochádza k prieniku do organizmu a bežná denná dávka nespôsobuje tvorbu tkaniva endometria. Jeho podávanie si teda nevyžaduje doplňujúcu liečbu progesterónom. Klinické zlepšenie stavu možno pozorovať po 2 až 3 týždňoch aplikácie. Aj po výraznom zlepšení príznakov by sa liečba nemala hneď úplne vysadiť, ale malo by sa pokračovať v udržiavacej liečbe, kde sa preparát aplikuje len 2 až 3 razy týždenne. Tým sa predíde opakovanému vzniku oslabenia pošvovej sliznice a vzniku urogenitálnych porúch. Pri výskyte aj iných závažných ťažkostí súvisiacich s klimakterickým syndrómom je možné kombinovať lokálnu liečbu so systémovou. Účinnosť lokálnej liečby pri ľahkom stupni urogenitálnych porúch sa udáva 75 – 85 %.

So stúpajúcou závažnosťou stavu účinnosť liečby prirodzene klesá. Závažnosť stupňa patologických zmien aj subjektívnych ťažkostí je v podstatnej miere závislá od včasného začiatku liečby. Pri zanedbaných stavoch a rozvinutých ireverzibilných patologických zmenách už liečba nebýva dostatočne efektívna. V poslednom období sa objavujú štúdie zaoberajúce sa skúmaním možnosti lokálneho použitia testosterónu. Jeho využitie v týchto indikáciách je však zatiaľ iba vo sfére výskumu.

Generálny partner projektu

aspen-logo-slovakia