Podstatou menopauzy je vyhasnutie ovariálnych činností, končí sa dozrievanie folikulov, z čoho prirodzene vyplývajú aj následné hormonálne zmeny. Prejaví sa najmä nedostatok estrogénov. Podstatne klesá hladina estradiolu, až o 90 %, estrónu asi o 72 %, čím vzniká oproti fertilnému obdobiu významný hypoestrogénny stav. Vzhľadom na obmedzenie tvorby folikulov a následný pokles estrogénovej hladiny je prirodzenou reakciou hypofýzy dočasne zvýšená produkcia folikuly stimulujúceho hormónu (FSH).

Tento stav sa dá laboratórne pomerne presne diagnostikovať a označujeme ho ako hypergonadotropný hypogonadizmus. Je teda prejavom vyhasínania ovariálnej činnosti a nástupu menopauzy. V ďalších fázach postupne klesá aj produkcia gonadotropných hormónov. Rozvíja sa hypogonadotropný hypogonadizmus, organizmus pozvoľna prechádza z postmenopauzálneho obdobia do staroby. Podstatným zdrojom estrogénov v organizme potom zostávajú androgény, ktoré sú prostredníctvom aromatáz na periférii, najmä v tukových tkanivách, konvertované na estrogén.

Generálny partner projektu

aspen-logo-slovakia