Čo je menopauza?

Je to trvalé zastavenie menštruačného cyklu zapríčinené vyhasnutím ovariálnej aktivity.

Čo je klimaktérium?

Ako klimaktérium sa označuje prechodná fáza života ženy súvisiaca s prechodom z reprodukčného obdobia do postreprodukčnej fázy života a do staroby.

Čo je premenopauza?

Premenopauzou sa označuje obdobie, keď sa v organizme už začínajú prirodzené biologické zmeny súvisiace s postupným vyhasínaním činnosti vaječníkov a výpadkom produkcie ovariálnych steroidov a smerujú k ich úplnému vyhasnutiu, čo sa prejaví menopauzou.

Čo je menštruačný cyklus?

Menštruačný cyklus je proces trvajúci v ženskom tele približne jeden mesiac. Začína sa 1. dňom menštruačného krvácania a končí sa v deň pred nástupom najbližšej menštruácie.
Žena menštruuje v priebehu svojho života zhruba 500 krát.

Čo sú estrogény?

Estrogény sú skupina steroidov. Primárne predstavujú ženské pohlavné hormóny, ale v malej miere sa vyskytujú aj v tele mužov. Tri hlavné druhy estrogénov sú estradiol, estriol a estrón. U dievčat od prvej menštruácie do menopauzy je primárnym estrogénom 17β-estradiol. Po menopauze však množstvom prevažuje nad estradiolom estrón, ktorý je však slabší.

Čo je klimakterický syndróm?

Akútne zmeny (klimakterický syndróm) sú charakterizované neurovegetatívnymi príznakmi, ako sú návaly tepla, potenie, chlad, celková nervová labilita, nepokoj, závraty, emocionálna nevyrovnanosť, depresie, tachykardia a mnohé iné.

Ktoré chronické zmeny nastávajú po menopauze?

K chronickým zmenám dochádza úmerne s rastúcim časom po menopauze. Ide už o závažné orgánové zmeny, ktoré môžu priamo vplývať na kvalitu života a znamenať aj priame ohrozenie života ženy. Najmä Ateroskleróza a Osteoporóza. V mnohých prípadoch sa dávajú do súvislosti s dlhodobým estrogénovým deficitom aj niektoré neurodegeneratívne ochorenia a tiež Alzheimerova choroba.

Aké sú strednodobé zmeny po menopauze?

Z časového hľadiska možno medzi akútnymi a chronickými zmenami pozorovať strednodobé zmeny (organický estrogénový deficit). Zaraďujeme sem všetky štrukturálne zmeny tkanív a orgánov vznikajúce v dôsledku chýbania estrogénov. Patria sem atrofické zmeny, či už viditeľné voľným okom, alebo nie, prakticky všetkých tkanív. Postupne dochádza k atrofickým zmenám v oblasti genitálií a prsníkov, ale aj kože a všetkých ostatných tkanív orgánov.

Čo sú urogenitálne poruchy?

Je to komplex rôznych urologických komplikácií a tiež močových inkontinencií.

Čo je to hormonálna substitúcia?

Liečba UGD si vyžaduje hormonálnu náhradu, estrogény. Podľa závažnosti a rozsahu príznakov je možné použitie systémovej hormonálnej substitučnej liečby. Štandardom však je lokálna liečba preparátmi s obsahom estriolu. Tá by mala byť dostatočne účinná pri ľahšom, prípadne aj strednom stupni ťažkostí.

Generálny partner projektu

aspen-logo-slovakia