2 odp 0 hlasov
1799 zobrazenie
1 odp 0 hlasov
1816 zobrazenie
1 odp 0 hlasov
1869 zobrazenie
1 odp 0 hlasov
2420 zobrazenie
1 odp 0 hlasov
1853 zobrazenie
1 odp 0 hlasov
1 odp 0 hlasov
1325 zobrazenie
1 odp 0 hlasov
1416 zobrazenie
1 odp 0 hlasov
1 odp 0 hlasov
1428 zobrazenie
1 odp 0 hlasov
1481 zobrazenie
1 odp 0 hlasov
1492 zobrazenie
1 odp 0 hlasov
1 odp 0 hlasov
1386 zobrazenie
1 odp 0 hlasov
1438 zobrazenie
1 odp 0 hlasov
1912 zobrazenie
Question and answer is powered by AnsPress

Tu môžete položiť svoju otázku. Frekvencia pre odpovede je 7 dní.

V období od septembra do februára odpovedá na vaše otázky:

Danys-fotoMUDr. Tomáš DANYS, PhD., MPH

Promoval na Lekárskej Fakulte UK v Bratislave v roku 1994, od promócie pracoval na Gynekologicko –pôrodníckej klinike FNsP Nové Zámky do roku 2005, odvtedy vedie svoje vlastné zdravotnícke zariadenie. Úspešne absolvoval špecializácie v odbore gynekológia a pôrodníctvo prvého aj druhého stupňa vrátane certifikátu z ultrazvukovej diagnostiky a subšpecializáciu v odbore gynekologická urológia. Doktorandské štúdium skončil získaním titulu PhD., trojročné špecializačné štúdium v odbore riadenie vo verejnom zdravotníctve ukočil získaním titulu MPH. Absolvoval viaceré odborné stáže na zahraničných klinikách (Veľká Británia, Holandsko, Česko), pravidelne publikuje v odborných aj lifestylových časopisoch, je členom komisie výboru Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti a vedeckým sekretárom Sekcie gynekologickej urológie SGPS SLS.

www.gyndanys.sk

Generálny partner projektu

aspen-logo-slovakia